Lastebil

Lastebil er et nytt tilbud i bedriften.

Vi har 2 lastebiler med henger, utstyrt med dumperkasser, for massetransport. Bilene kan leies med sjåfør for kortere eller lengre oppdrag. Vi tar også enkeltoppdrag.

Tilkjøring eller bortkjøring av stein, pukk, grus, jord, fyllmasse, bark, rivningsmasse, ta kontakt for mer info.

Pukk og Grus

Pukkverksprodukter, pukk, grus, subbus, leveres tilkjørt, hyggelige priser. 

Ta kontakt med Jan for mer informasjon på 90041199.

Sikker transport