Nyhet – Info

Nå vurderer Paulsen Buss AS og legge ned bussrute mellom Horten og Torp flyplass.

Ulovlig og uakseptable konkurranseforhold i bussbransjen har gjort situasjonen helt håpløs. I tillegg har vi kontrolletater som er mer opptatt av ansvarsfraskrivelse og feige ledere som ikke tør og ta upopulære avgjørelser.

Etter utallige henvendelser til samferdselskontoret, politiet og Statens vegvesen samt samferdselspolitiske ledere, har det ikke skjedd noen verdens ting med konkrete tiltak i den ulovlige busstransporten til og fra Torp flyplass. Her kjører flere andre selskaper på turvognløyve på rutetransport som krever ruteløyve. Vi konkurerer med 3 forskjellige aktører, alle med tilknytning til utlandet som kjører Horten – Torp – Horten.

Nå er det slutt på tålmodigheten fra vår side. Etter å ha holdt på i snart 1 år med telefoner, møter og mas, har det enn en gang vist at de som har muligheter og hjemmel til å iverksette kontroll og andre sanksjonstiltak, stikker halen mellom beina og skylder på «de andre». Statens vegvesen som skal ha både kompetanse og kontrollmyndighet med hensyn til kontroll av tunge kjøretøy, vilkår for bruk med løyver, kabotasje osv. samtidig som de har sanksjonsmuligheter iht. samferdselsloven, stikker halen mellom beina og unnviker problemet.

Dette har resultert i at de løyvepliktige rutetransportene mellom både Oslo og Horten til Torp nå har eskalert.  Det blir helt håpløst for oss å konkurrere på denne måten.  Bransjen kjenner til bestemmelsene, men når kontrollmyndighetene snur ryggen til og ikke evner å ta tak i de reelle problemene, eskalerer dette videre. Skal vi som driver på lovlig og betaler skatter og avgifter mv. måtte behøve å avvikle transporttilbudet fordi selskaper tilknyttet utlandet tar over hele vårt eksistensgrunnlag?

NHO Transport v/Torstein Clausen Jystad, næringspolitisk rådgiver, har sendt flere henvendelser til ledere i Statens vegvesen uten å få svar tilbake. NHO mener at det  krever ruteløyve.

Vestfold Fylkeskommune v/ juridisk rådgiver. Daniel Masbø Hansen har anmodet vegvesenet om å stoppe denne ulovlige transporten uten ruteløyve. De har heller ikke blitt hørt.

Krimgruppa til vegvesenet ved Kjetil Gromstad har utalt at det ikke er tvil om at denne busstrafikken fra Horten – Torp – Horten er rutekjøring og krever ruteløyve.

Statens Vegvesen, Vegdirektoratet v/Anette Hauge har i skriv av 15.02.19  uttalt at  dette er ulovlige transporter. Her må aktørene ha ruteløyve.

Unibuss har i flere år prøvd og stoppe denne ulovlige transporten fra Oslo – Torp – Oslo uten hell. Det er observert 24 minibusser som kjører rutetrafikk på Torp

Hva er problemet og hvorfor blir det ikke gjort noe?

Ledere for bla. Statens vegvesens utekontrollgruppe i Vestfold og Telemark, Torstein Trogstad, skylder på alt det problematiske med kontroll- og oppfølgning. Han har trolig ikke nok kunnskaper mht. vegvesenets egen utekontrollinstruks med tiltak og sanksjoner på samferdselsområdet. Statens vegvesens egen krimgruppe skulle ta tak i problemet uten resultater. Samferdselskontoret henviser til Statens vegvesen, politiet har ikke detaljkunnskaper om problematikken og de har meddelt at de tar seg av det juridiske og strafferettslige etter anmeldelser om ulovligheter.

Jeg er oppgitt.

Skoppum 23.07.2019

Frustrert daglig leder i Paulsen Buss AS

Jan Stiansen

Sikker transport